V oblasti finančního poradenství doporučujeme obrátit se na:

Ing. Markéta Zajícová
Živnostenský list č. 73325112 - odkaz na rejstřík
Pojišťovací zprostředkovatel č. 018337PPZ - odkaz na rejstřík
Při své činnosti spolupracuji s pojišťovacím agentem č. 005622PA - odkaz na rejstřík