Nezávislost

S rostoucími nároky klientů je atribut nezávislosti klíčový pro budoucí úspěšný růst. Ze strany klientů cítíme rostoucí zájem při hledání vhodného řešení o individuální přístup a my jim vycházím vstříc.

Etika poradenství

Pro nás jednoznačně nejdůležitějí hodnota. Naším primárním cílem je postavit spolupráci s klienty na dlouhodobých a pevných základech, proto je etika a celková kvalita poradenství klíčová.

Odbornost

Finanční trh je velmi dynamicky se rozvíjející sektor. Řada inovací klade vyšší nároky na odbornost a je tedy úzce svázana právě s etikou a kvalitou poradenství.

Důvěra

Nedílnou součásti naší práce je následný servis pro klienty. Právě pro tento dlouhodobý vztah s klientem je nutná důvěra na obou stranách.

Společenská odpovědnost

Námi poskytovaná služba doslova a do písmene ovlivňuje osudy našich klientů. Například zajištění rizik v případě nenadále údalosti nebo zajištění renty do důchodového věku jsou úkoly, které klientům pomáháme vyřešit a zároveň mají pro ně v různých etapách jejích života naprosto zásadní charakter.