Financování bydlení

Téměř každého člověka v životě potká situace, kdy se začne zabývat otázkami ohledně svého bydlení. Uspořit na něj může trvat mnoho let nebo i celý život. My vám poradíme, jak vyřešit financování hned. Od drobných oprav, přes koupě bytu či domu, financování rozsáhlých rekonstrukcí až po výstavbu vlastního domu. Pomůžeme vám také při vypořádání majetkových vztahů k nemovitostem.

Možná už hypotéku nebo jiný úvěr máte? Je optimálně nastavený? Víte, kdy přesně vám končí doba fixace? Znáte rozdíly mezi jednotlivými typy úvěrů, kterými jsou například překlenovací úvěry, hypoteční a předhypoteční úvěry, americké hypotéky, jak provést refinancování stávajícího úvěru či potřebujete poradit s konsolidací? Se zodpovězením těchto a dalších otázek vám rádi pomůžeme.

Zajištění na stáří

Individuální spoření by mělo být součástí strategie zajištění na stáří u každého jedince. Obecně platí, že čím více si lidé naspoří, tím lepší mají možnost udržet si svůj životní standard i v důchodovém věku. Zodpovíme vám otázky ohledně fungování stávajícího systému financování důchodů, stárnutí populace, klesající míry porodnosti v souvislosti s budoucí klesající výší státních důchodů. Poradíme vám, kolik peněz si odložit každý měsíc stranou, zvolíme vhodný typ programu, vysvětlíme rozdíly mezi penzijním připojištěním, důchodovým pojištěním, investičním a kapitálovým životním pojištěním a na základě sofistikovaných analýz vám nabídneme řešení ušité přímo na míru. Klíčem k tomu pak bude vhodná diverzifikace (tedy rozložení) rizika mezi jednotlivé společnosti a produkty.

Zajištění rizik

Ke kvalitnímu finančnímu zabezpečení rodiny neodmyslitelně patří zajištění rizik při výpadku příjmu, který má dopad i na ostatní členy rodiny. Některé výdaje dokáže domácnost sice snížit, ale zdaleka ne všechny. Např. nájem, elektřina, splátky úvěrů apod. zůstanou na stejné úrovni. Vyřešíme s vámi rizika různého charakteru od drobnějších dávek při úrazech či pracovní neschopnosti, přes závažnější rizika chorob a trvalých následků až po krytí rodiny v případě úmrtí. Poradíme vám, na jakou výši rizika nastavit a jaký produkt k tomu bude nejvhodnější na základě cenové nabídky, zkušeností s plněním pojišťoven, kvalitou produktů atd.

Krytí majetkových a odpovědnostních rizik

Pojištění majetku je základem finanční gramotnosti, neboť jeho poškození by mohlo mít fatální důsledky na fungování jednotlivce či rodiny. Proto se i u vás zaměříme na vyřešení krytí rizik, jako jsou například požár, výbuch, povodeň a záplava, krádež, vandalismus, ale také na rizika spojená s odpovědností z držby nemovitosti a dalších. Totiž i těm nejopatrnějším a nejšikovnějším lidem se může stát, že nechtěně způsobí škodu třetí osobě (například vytopí souseda pračkou, jejich dítě shodí a rozbije tak drahou vázu v obchodě, při hře s míčem rozbije sousedovi okno a tak bychom mohli pokračovat dále). Věděli jste, že další odpovědnost za škodu můžete mít i vůči svému zaměstnavateli a to až do výše 4,5násobku hrubé mzdy? To jsou nemalé peníze, a proto je potřeba na tuto skutečnost myslet dopředu a volbou vhodného pojištění odpovědnosti takovým nákladům předejít.

Investování

Uvažujete o vytvoření finančních rezerv pro svoje děti, abyste jim v budoucnosti ulehčili start do života či jim poskytli kvalitní vzdělání, které je finančně nákladné? Ukážeme vám, jak dětem poskytnout ten nejlepší finanční základ do života, které programy se dle věku a vašich požadavků budou hodit nejlépe. Uvažujete o zhodnocení volných rezerv a nelíbí se vám, že banky nabízejí na svých účtech tak nízké úroky? Pak vám rádi poradíme s výběrem vhodného programu dle vámi zvolených parametrů tak, aby splnil vaše představy.